Historie společnosti NORDSEE

Ryby milujem od roku 1896

Objevte milníky naší jedinečné historie počínaje založením naší flotily rybích parníků do dnešních nádherných restaurací!

1896

23. dubna 1896 založila skupina Brémské loďařů a obchodníků z iniciativy Adolfa Vinnena společnost “Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee”.
Lovná flotila společnosti začala se sedmi rybářskými parníky. Ve stejném roce otevřela společnost v Brémách první prodejní pult.

1897

S flotilou rozšířenou už na 16 parníků uvádí společnost Nordsee 20. dubna 1897 do provozu svůj vlastní rybářský přístav v Nordenham.

1928

Společnost se sloučila s více námořními rybářskými společnostmi. Firma dostala nový název “Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee”. Ve stejném roce společnost Nordsee převzala rybářskou společnost z Grónska.

1930

Díky dalším fúzím provozuje společnost Nordsee mezitím téměř polovinu všech německých rybářských plavidel. Základ pro vlastní výkonný rybářský průmysl byl založen.

1932

Počet poboček mezitím stoupá na 128 provozů v Německu a 32 v Rakousku. Rovněž neustále roste i počet zaměstnanců společnosti Nordsee, který dosáhl úctyhodné číslo 4 400 pracovníků.

1939

Vypuknutí války zastavilo pozitivní vývoj, protože většinu rybářských parníků zabralo vojenské námořnictvo. V Německu se nálety postarali o zničení mnoha prodejních míst a dokonce i téměř celého komplexu budov centrální administrativy.

1955

Jakmile se společnost Nordsee vzpamatovala ze škod, které utrpěla během 2. světové války, obnovuje trend pokračující výstavby nových prodejen. Mezitím dosahuje počet provozů v Německu již číslo 250 a v Rakousku 41.

1965

Díky otevření první restaurace s rychlým občerstvením začíná společnost Nordsee rozvíjet na tu dobu v Německu zcela jedinečnou gastronomickou koncepci. Pronikavý úspěch vede v následujících letech k obrovskému nárůstu počtu provozů.

1974

Rekordní rok pro společnost Nordsee: 16 nových provozů ve Spolkové zemi a otevření 100. restaurace s rychlým občerstvením v Göttingenu, které se stalo vlastně malou lidovou veselicí.

1986

Lovná flotila se od 1. ledna vyčlenila do nově založené unie rybolovu (Fischfang-Union), a tím se odčlenila od jádra společnosti Nordsee.

1994

Pro další upevnění přední pozice v rámci odvětví dostala obchodní činnost na konci roku nové směřování: dosud odděleně operující divize Restaurace a Maloobchod se sloučily pod jedno vedení.

1996

Slavíme, máme narozeniny.

Společnost Nordsee oslavuje 100 let své existence.

1998

Na začátku roku dochází k prodeji velkoobchodní společnosti Deutsche See. Koncern Nordsee se koncentruje na svoji gastronomickou a maloobchodní činnost.

2001

Nový obor vzdělávání, specialista na systémovou gastronomii, jehož vytvoření iniciovala společnost Nordsee a podílela se na tvorbě jeho náplně, přináší ovoce. První absolventi úspěšně skládají své zkoušky. Za tento počin jsme obdrželi Oscara za vzdělávání.

2004

Otevřeli jsme pro vás první pobočku NORDSEE v České republice. 

2014

Na základě rozsáhlé tržní studie a interní analýzy zavádí společnost Nordsee novou strategickou orientaci společnosti. V epicentru pozornosti se ocitá ukotvení značky do základních kamenů, kterými jsou tradice, přirozenost a inovace.

2015

Už 119 let zásobuje společnost Nordsee lidí v celém Německu a Rakousku čerstvými rybami a chutnými výrobky z ryb. Protože to je náš úkol. Ryby jak mají být – přírodní a čerstvé. V srpnu 2015 byla spuštěna stejnojmenná kampaň “Jsme jako ryba ve vodě”.

Naše nadšení pro ryby

Podnikatelé Adolf Vinnen, Paul Barckhan, Wilhelm Oelze a Johann Friedrich Lampe podepsali 23. dubna 1896 smlouvu, založili tak “Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee.” Vydali se za velkým dobrodružstvím na jehož počátku bylo jen 16 rybářů jenž se snažilo uspokojit trh těmi nejlepší rybí produkty ze severního moře a doručit je na talíře spotřebitelů po celém Německu.
První prodejna byla otevřena v Brémách ještě téhož roku. O rok později byl uveden do provozu i soukromý přístav. Díky mnoha fúzím provozovala jejich společnost na konci roku 1930 téměř polovinu všech německých rybářských lodí. Základ pro produktivní rybářský průmysl byl tak položen.

V roce 1955 se pobočková síť rozrůstá na 250 a o deset let později představuje NORDSEE zcela nový gastronomický koncept rychlých restaurací. Rok 2014 přinesl významnou strategickou změnu společnosti. Zaměřuje se na tradici, přirozenost, čerstvost a inovaci.

Více jak 120 let jsme odborníci na ryby a každý den nabízíme našim zákazníkům čerstvé a kvalitní rybí produkty s neutuchající vášní a respektem. NORDSEE – We are fish.